Lees hier alle informatie over het mooi houden van uw gazon. Hoe moet u het gazon maaien, verticuteren en bemesten? Hieronder hebben we een aantal tips & tricks voor u op een rij gezet voor het onderhoud van uw gras of kunstgras.

Onderhoud van
het gazon

Gazon maaien

De maaifrequentie hangt af van de tijd van het jaar en de groei van het gras. In het vroege voorjaar en het late najaar is 1 maal per week maaien voldoende. In de tussenliggende periode is advies om 1 of 2 maal per week te maaien, zodat u het maaisel kunt laten liggen. Bij een rijk bodemleven eten de wormen de grasresten op. Verwijder lang gras altijd na het maaien. Maai het gras het liefst als het droog is. Als het warm en droog weer is, kunt u beter niet te vaak maaien. Zorg ervoor dat het gras niet te lang is als het winter wordt.

Gazon verticuteren

Verticuteer het gazon jaarlijks in maart. Het doel van verticuteren is om mos en de viltlaag te verwijderen en de ondergrondse wortels door te snijden. Hierdoor blijft de bovenlaag van het gazon luchtig. Wij adviseren u om het gazon na het verticuteren ligt bij te zaaien met een snelkiemend graszaad en direct te bemesten.

Bemesten

De natuur heeft een voorkeur voor natuurlijke middelen. Pas daarom ecologische meststoffen toe bij het bemesten van het gazon. Bemest het gazon driemaal per jaar:

 • Voorjaar (maart/april): bemesten met organische gazonmest (8 kg. per 100 m²) en korrelkalk (5 kg. per 100 m²).
 • Zomer (juni/juli): bemesten met organische gazonmest (8 kg. per 100 m²).
 • Najaar (september/half oktober): bemesten met organische najaarsgazonmest (5 kg. per 100 m²).

De genoemde hoeveelheden zijn gebaseerd op de meststoffen die wij gebruiken bij het tuinonderhoud dat onze hoveniers uitvoeren. Deze hoeveelheden kunnen per merk meststof verschillen.

Bladeren verwijderen

Als in het najaar het blad begint te vallen, moet u dit zo snel mogelijk verwijderen om verstikking van het gazon tegen te gaan.


Verzorgen van een
pas aangelegd gazon
met graszoden

Een nieuw aangelegd gazon vraagt speciale aandacht. Onder ander het weer is van invloed op het gazononderhoud gedurende de eerste periode.
 
Aandachtspunten

Om een goed resultaat te bereiken, is het belangrijk om de volgende aanwijzingen op te volgen:

 • Nadat de zoden zijn gelegd, is het belangrijk om deze vochtig te houden tot ze zijn geworteld. Bij groeizaam weer is dit meestal na ongeveer 1 week. Besproei de zoden op dagen dat het niet regent dagelijks gedurende 2 tot 3 uur. Tijdens warme zomerdagen dient u meerdere malen per dag te sproeien.
 • Betreed het gazon de eerste 3 weken zo min mogelijk. Dit voorkomt vorming van kuilen.
 • Maai het gazon voor het eerst als het gras 10 cm. hoog is. Stel de grasmaaier in op 4 of 5 cm.
 • Met name in een groeizame periode en gedurende extreme droogte moet goed en langdurig worden gesproeid. Wacht niet met sproeien tot de mat geel is geworden. Sproei bij voorkeur ’s avonds of ’s nachts. De watergift moet overvloedig zijn (4 tot 5 liter per m²). Zo wordt niet alleen het blad bevochtigd, maar ook de wortels bereikt. Het is beter één keer een avond te sproeien, dan vaak een paar uurtjes. Hiervan wordt het gazon lui en de wortels kort. U richt dan meer schade aan dan u goed doet.

Verzorgen van een
pas ingezaaid gazon

Een nieuw aangelegd gazon vraagt speciale aandacht. Onder andere het weer is van invloed op het gazon onderhoud gedurende de eerste periode.
 
Aandachtspunten

Om een goed resultaat te bereiken, is het belangrijk om de volgende aanwijzingen uit te voeren:

 • Laat het graszaad uit zichzelf kiemen. Besproei het gazon dus in principe niet zolang het zaad niet opkomt. Mocht het enkele weken niet regenen, dan kunt u wel licht sproeien om het kiemingsproces te bevorderen.
 • Wanneer het zaad is gekiemd, is het belangrijk dat het gras de eerste 6 weken voldoende vochtig blijft om te voorkomen dat het jonge grasplantje uitdroogt. Dit betekent dat het gazon, indien het niet regent, in deze periode dagelijks licht besproeid moet worden gedurende 2 tot 3 uur (is gelijk aan een regenbui van 20 minuten), het liefst ’s avonds of ‘s nachts. Indien het in deze periode erg warm en droog weer is, moet u tweemaal per dag sproeien, maar niet op het heetst van de dag.
 • Betreed het gazon de eerste 2 maanden zo min mogelijk.
 • Maai het gazon voor het eerst als het gras 10 cm. hoog is. Stel de grasmaaier tijdens de eerste maaibeurt in op 6 of 7 cm. Bij de tweede maaibeurt kunt u de grasmaaier in stellen op 4 of 5 cm.
 • Bij droogte is het af te raden om het gras kort af te maaien.
 • Met name in een groeizame periode en gedurende extreme droogte moet goed en langdurig worden gesproeid. Wacht niet met sproeien tot de mat geel is geworden. Sproei bij voorkeur ’s avonds of ’s nachts. De watergift moet overvloedig zijn (4 tot 5 liter per m²). Zo wordt niet alleen het blad bevochtigd, maar worden ook de wortels bereikt. Het is beter één keer een avond te sproeien, dan vaak een paar uurtjes. Hiervan wordt het gazon lui en de wortels kort. U richt dan meer schade aan dan u goed doet.
 • Het onkruid dat eventueel tegelijkertijd opkomt met het gras, verdwijnt over het algemeen na een aantal maaibeurten. Behandel het gazon gedurende het eerste jaar in ieder geval niet met een onkruidbestrijdingsmiddel.
 • Bemest het gazon na ongeveer 6 weken voor de eerste maal.

Onderhoud van kunstgras

Bladeren verwijderen

Het allerbelangrijkste is dat de bladeren met regelmaat van het gazon worden gehaald. Hoe eerder dit gedaan wordt hoe beter omdat de bladeren dan nog met de hark of harde bezem te verwijderen zijn. Hoe langer er gewacht wordt hoe brozer de bladeren worden en dan “verkruimelen” ze bij het wegvegen (gebruik in dat geval liever een bladblazer). Als de bladeren niet weggehaald worden gaan ze verteren in het kunstgras en kan zo een voedingsbodem voor onkruid worden.

Borstelen

De kunstgrasvezels kunnen het beste weer recht overeind komen door tegen de richting van de vezels in te borstelen of harken. Gebruik hiervoor een harde nylon borstel of een bladhark.